Ystyried ehangu therapi celf o bell ar gyfer cleifion canser gwledig yn ystod y pandemig

Gall prosiect ymchwil arloesol sy’n cynnig therapi celf o bell i gleifion canser mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru gael ei ymestyn i rannau eraill o’r gwasanaeth iechyd yn ystod argyfwng Covid-19. Datblygwyd y prosiect gan seicolegwyr y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig Prifysgol Aberystwyth mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Darllenwch…

Angharad Jones yn ennill y wobr gyntaf ar y cyd yn lansiad ‘Rhwydwaith Astudiaethau Cymru’

Ar ddydd Mercher 29 Ionawr, lansiodd Cymdeithas Ddysgedig Cymru ei ‘ rhwydwaith astudiaethau Cymru ‘ gan dynnu sylw at y gwaith ymchwil sy’n cael ei wneud i ddeall Cymru a’i chysylltiadau â’r byd ehangach. Roedd y digwyddiad yn croesawu ymchwilwyr o bob cwr o Gymru, gan gynnwys myfyrwyr uwchraddedig a gafodd i wahodd i arddangos…

Digwyddiad ‘rhwydweithio chwim’ i ddod o hyd i’r partner ymchwil perffaith

Cynhaliwyd digwyddiad ‘rhwydweithio chwim’ yn ddiweddar rhwng academyddion o Brifysgol Aberystwyth a staff o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy’n chwilio am eu partner ymchwil perffaith. Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ar Gampws Penglais Prifysgol Aberystwyth ddydd Gwener 20 Medi 2019, yn gydweithrediad rhwng y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig (GRYIG) ym Mhrifysgol Aberystwyth…

Cyfres Seminar 2019

Mae’r gyfres seminar yn cynnig cyfle i ddod â rhwydwaith ehangach o bobl sydd â diddordeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol gwledig at ei gilydd i rannu eu hymchwil, neu gyfleoedd ar gyfer ymchwil. Cyflwynir seminarau gan academyddion Prifysgol Aberystwyth, staff lleol o sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal â siaradwyr allanol gyda’r bwriad…

Cyfres Seminar: New ways of living well and keeping healthy in rural Mid Wales

Cyfres Seminar New ways of living well and keeping healthy in rural Mid Wales Anna L.Prytherch Iechyd a Gofal Gwledig Cymru Dydd Iau 21ain o Chwefror, 2019 1:00—2:00yp Yst. G17 Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth TBC Darperir cinio ysgafn, cysylltwch â rural-health@aber.ac.uk i gofrestri An overview of rural health and well-being challenges in…

Cyfres Seminar : Early lessons from a VIrtual PulmonAry Rehabilitation (VIPAR) Service

Cyfres Seminar Early lessons from a VIrtual PulmonAry Rehabilitation (VIPAR) Service   Michelle Dunning, Primary care, Hywel Dda University Health Board Dydd Llun Ionawr 21, 2019 1:00—2:00yp Yst. G17 Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Darperir cinio ysgafn, cysylltwch â rural-health@aber.ac.uk I gofrestri Pulmonary Rehabilitation (PR)  delivers significant health benefits but too many patients…

GOHIRIO Cyfres Seminar: Accessing Health care in Mbano, Imo state, Nigeria: The role of the MNA (USA) Diasporic Network

Cyfres Seminar Dydd Mercher 12fed o Ragfyr, 2018 1:00—2:00yp Yst. G17 Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Darperir cinio ysgafn, cysylltwch â rural-health@aber.ac.uk os ydych yn dymuno mynychu Accessing Health care in Mbano, Imo state, Nigeria: The role of the MNA (USA) Diasporic Network I share my notes from research fieldwork investigating health care…

Cyfarfod agored ar wella iechyd a lleihau anghydraddoldebau yng nghanolbarth Cymru

Pa fathau o ymyraeth, nad ydynt yn ymwneud â’r GIG hoffech chi weld yn digwydd i helpu eich cymuned? Pa fathau o bethau sy’n effeithio ar eich iechyd a llês cymunedau gwledig? Bydd cyfle ichi a thrigolion eraill y canolbarth gwyntyllu eich barn mewn cyfarfod a drefnir gan Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig (CERHR),…

Gwella Iechyd a Lleihau Anghysondeb yng Nghanolbarth Cymru Wledig

Gwella Iechyd a Lleihau Anghysondeb yng Nghanolbarth Cymru Wledig Bydd Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cyfarfod agored ar: Dydd Iau, 5ed o Ebrill, 2018 am 6y.h – 7.30y.h Lleoliad i’w gadarnhau. Darperir lluniaeth ysgafn  Mae’r cyfarfod yn agored i holl drigolion Canolbarth Cymru Mae ardaloedd gwledig yn dueddol o…