Mae’r Ganolfan yn hwyluso cydweithredu rhwng Prifysgol Aberystwyth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Mae pob un o’r sefydliadau hyn yn cyfrannu at bwyllgor llywio’r bwrdd iechyd i sicrhau bod y gwaith ymchwil a gyflawnir gan staff y ganolfan yn addysgiadol, yn arloesol ac yn cael effaith ar ymarfer clinigol.

Dr Rachel Rahman

Cyfarwyddwr
Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Gwledig
rjr@aber.ac.uk

Yr Athro Michael Woods

Adran Daearyddiaeth ac Astudiaethau Daear
zzp@aber.ac.uk

Prof Luis Mur

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
lum@aber.ac.uk

Dr Rhys Thatcher

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig
ryt@aber.ac.uk

Anna Prytherch

Rheolwr Prosiect Iechyd a Gofal Gwledig Cymru
Anna.Prytherch@wales.nhs.uk

Dr Sue Fish

Cyfarwyddwr y rhaglen glinigol
Sue.Fish@wales.nhs.uk

Dr Marie Lewis

Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Arloesi a Gwella, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Rosalind Llewelyn-Harris

Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth, Llyfrgell Bronglais,Bwrdd Iechyd Hywel Dda
rosalind.lai@wales.nhs.uk

Sarah Jones

Nyrs Ymchwil ac Arweinydd Tim, Gweithlu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Rhywdwaith Ymchwil De Orllewin Cymru
Sarah.Jones2@wales.nhs.uk

Cyfranwyr Academaidd Eraill

Dr Zimin He,
Seicoleg

Dr Antonia Ivaldi,
Seicoleg

Dr OJ Jiaqing,
Seicoleg

Dr Joseph Keenan,
Seicoleg

Dr Chuan Lu
Cyfrifiadureg

Dr Federiko Villagra Povina,
IBERS

Ms Martine Robson,
Seicoleg

Dr Liping Wang
Cyfrifiadureg

Dr Hefin Williams,
IBERS

Myfyrwyr Ôl-raddedig 

David Dalley;
Seicoleg; dad34@aber.ac.uk

Angharad Jones;
Seicoleg;  caj41@aber.ac.uk

Liam Knox;
Seicoleg; lik2@aber.ac.uk

Cydweithredwyr allanol

Ms Sali Curtis,
Arbenigwr lleferydd ac iaith;
Abertawe Bro Morgannwg and Hywel Dda UHBs

Dr Elin Jones,
Arbenigwr Cyswllt;
Hywel Dda UHB

Ms Gudrun Jones,
Therapydd celf;
Hywel Dda UHB

Professor Keir Lewis,
Athro Meddygaeth Resbiradol;
Hywel Dda UHB and Swansea University

Dr Gokulkrishnan Lingesan,
Ymgynghorydd gofal lliniarol;
Hywel Dda UHB

Dr Sam Rice,
Meddyg Ymgynghorol a endocrinolegydd;
Hywel Dda UHB

Ms Alison Vaughn,
Swyddog Ymchwil;
Ceredigion County Council


Fel ymchwilwyr, cydweithiwn hefyd ag ystod o sefydliadau partner allanol sy’n rhanddeiliaid allweddol wrth gyflenwi a threfnu gofal iechyd a chymdeithasol gwledig. Ymhlith y rhain ar hyn o bryd y mae:

  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
  • Clwstwr Meddygon Teulu Gogledd Ceredigion
  • Cyngor Sir Ceredigion
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Llywodraeth Cymru; Rhaglen Cefnogi Pobl
  • Arsyllfa Wledig Cymru