Ystyried ehangu therapi celf o bell ar gyfer cleifion canser gwledig yn ystod y pandemig

Gall prosiect ymchwil arloesol sy’n cynnig therapi celf o bell i gleifion canser mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru gael ei ymestyn i rannau eraill o’r gwasanaeth iechyd yn ystod argyfwng Covid-19.

Datblygwyd y prosiect gan seicolegwyr y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig Prifysgol Aberystwyth mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Darllenwch mwy yma:

https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2020/06/title-232870-cy.html

Ac yma:

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/52999423