Cyfres Seminar 2019

Mae’r gyfres seminar yn cynnig cyfle i ddod â rhwydwaith ehangach o bobl sydd â diddordeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol gwledig at ei gilydd i rannu eu hymchwil, neu gyfleoedd ar gyfer ymchwil. Cyflwynir seminarau gan academyddion Prifysgol Aberystwyth, staff lleol o sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal â siaradwyr allanol gyda’r bwriad o gynyddu’r cyfleoedd ar gyfer ymchwil rhyngddisgyblaethol cydweithredol. Croeso Cynnes I bawb.

Os oes diddordeb gennych gynnig seminar cysylltwch â ni trwy yrru ebost at;

ruralhealth@aber.ac.uk