Ymchwilio i iechyd Cymru wledig

Mae’r Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Ymchwil Iechyd Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn manteisio i’r eithaf ar ei lleoliad, yng nghanol cymuned wledig gorllewin canolbarth Cymru, i gyflawni gwaith ymchwil arloesol, llawn effaith fydd yn sail i ddarparu gofal iechyd gwledig ar gyfer cenedlaethau heddiw ac yfory.

Daw’r Ganolfan ag ysgolheigion o dair athrofa a phedair adran at ei gilydd; sef Seicoleg, Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), ac mae cyfraniadau gan adrannau eraill hefyd yn cael eu datblygu.

Trwy weithio mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth, ynghyd â rhanddeiliaid eraill, mae’r ganolfan yn datblygu’r arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd i ystyried sut gall dulliau rhyngddisgyblaethol o weithio fod yn sail i ddeall a chyflenwi gofal iechyd o’r safon uchaf yn y dyfodol er mwyn cwrdd ag anghenion cymunedau gwledig.

 

Ein Hymchwil

Mae gan Brifysgol Aberystwyth gefndir eang mewn ymchwil iechyd ac ymchwil perthynol i iechyd yn ogystal ag arbenigedd mewn daearyddiaeth wledig a modelu data. Mae dod â’r meysydd arbenigedd hyn at ei gilydd yn y Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Ymchwil Iechyd Gwledig yn cynnig dulliau arloesol a rhyngddisgyblaethol a fydd yn sail i gyflenwi gofal iechyd pwrpasol o ansawdd uchel i bobl, ac yn cefnogi amgylchedd ymchwil deniadol ar gyfer cydweithwyr clinigol.

Newyddion

 • Gwahoddiad Cymunedau Gwledig Hapus ac Iach

  Darllen mwy
 • Cyfres Seminar 2019

  Mae’r gyfres seminar yn cynnig cyfle i ddod â rhwydwaith ehangach o bobl sydd â diddordeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol gwledig at ei gilydd i rannu eu      hymchwil, neu gyfleoedd ar gyfer ymchwil. Cyflwynir seminarau gan academyddion Prifysgol Aberystwyth, staff lleol o sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal […]

  Darllen mwy
 • Cyfres Seminar: New ways of living well and keeping healthy in rural Mid Wales

  Cyfres Seminar New ways of living well and keeping healthy in rural Mid Wales Anna L.Prytherch Iechyd a Gofal Gwledig Cymru Dydd Iau 21ain o Chwefror, 2019 1:00—2:00yp Yst. G17 Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth TBC Darperir cinio ysgafn, cysylltwch â rural-health@aber.ac.uk i gofrestri An overview of rural […]

  Darllen mwy
 • Cyfres Seminar : Early lessons from a VIrtual PulmonAry Rehabilitation (VIPAR) Service

  Cyfres Seminar Early lessons from a VIrtual PulmonAry Rehabilitation (VIPAR) Service   Michelle Dunning, Primary care, Hywel Dda University Health Board Dydd Llun Ionawr 21, 2019 1:00—2:00yp Yst. G17 Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Darperir cinio ysgafn, cysylltwch â rural-health@aber.ac.uk I gofrestri Pulmonary Rehabilitation (PR)  delivers significant health […]

  Darllen mwy

Sefydliadau partner

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/HywelDda.gif?w=300&ssl=1

Hywel Dda University Health Board

The Centre for Excellence in Rural Health Research work in collaboration with Hywel Dda University Health Board to ensure impactful research that will support the health board’s strategic aims and improve the lives of individuals living in the Hywel Dda catchment area. Representatives from Hywel Dda UHB are members of the CfERHR’s steering committee

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/Powys-teaching-Board.gif?w=300&ssl=1

Powys Teaching Health Board

The Centre for Excellence in Rural Health Research work in collaboration with Powys teaching Health Board to ensure impactful research that will support the health board’s strategic aims and improve the lives of individuals living in the Powys catchment area. Representatives from Powys THB are members of the CfERHR’s steering committee

https://i1.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/MWHC-1.png?w=300&ssl=1

Mid Wales Healthcare Collaborative

The Mid Wales Healthcare Collaborative work with providers and communities to plan and deliver safe, sustainable, high quality and accessible health and social care services for the population of Mid Wales. Representatives from the MWHC are member’s of the CfERHR’s steering committee

Cysylltwch â ni...

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Dr Rachel Rahman;
Cyfarwyddwr Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig
01970 621749
rjr@aber.ac.uk