Ymchwilio i iechyd Cymru wledig

Mae’r Canolfan Ragoriaeth ar gyfer Ymchwil Iechyd Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn manteisio i’r eithaf ar ei lleoliad, yng nghanol cymuned wledig gorllewin canolbarth Cymru, i gyflawni gwaith ymchwil arloesol, llawn effaith fydd yn sail i ddarparu gofal iechyd gwledig ar gyfer cenedlaethau heddiw ac yfory.

Daw’r Ganolfan ag ysgolheigion o dair athrofa a phedair adran at ei gilydd; sef Seicoleg, Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), ac mae cyfraniadau gan adrannau eraill hefyd yn cael eu datblygu.

Trwy weithio mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Grŵp Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth, ynghyd â rhanddeiliaid eraill, mae’r ganolfan yn datblygu’r arbenigedd sydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ar hyn o bryd i ystyried sut gall dulliau rhyngddisgyblaethol o weithio fod yn sail i ddeall a chyflenwi gofal iechyd o’r safon uchaf yn y dyfodol er mwyn cwrdd ag anghenion cymunedau gwledig.

 

Ein Hymchwil

Mae gan Brifysgol Aberystwyth gefndir eang mewn ymchwil iechyd ac ymchwil perthynol i iechyd yn ogystal ag arbenigedd mewn daearyddiaeth wledig a modelu data. Mae dod â’r meysydd arbenigedd hyn at ei gilydd yn y Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Ymchwil Iechyd Gwledig yn cynnig dulliau arloesol a rhyngddisgyblaethol a fydd yn sail i gyflenwi gofal iechyd pwrpasol o ansawdd uchel i bobl, ac yn cefnogi amgylchedd ymchwil deniadol ar gyfer cydweithwyr clinigol.

Newyddion

 • Gofal iechyd yng Nghymru wledig: yr heriau a’r cyfleoedd

  Ddydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017, bydd y Gwasanaeth Ymchwil, Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal Seminar Cyfnewid Syniadau ynghylch yr heriau a’r cyfleoedd penodol sy’n deillio o ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yng nghefn gwlad Cymru. Caiff y digwyddiad ei gadeirio gan Dai Lloyd AC, Cadeirydd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y […]

  Darllen mwy
 • Ymchwil newydd ar recriwtio nyrsys gwledig Rhannu 09 Ionawr 2018

  Bydd yr heriau o recriwtio nyrsys i weithio yn y Gymru wledig yn cael eu harchwilio mewn astudiaeth newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae Angharad Jones, myfyrwraig PhD a’r nyrs gofrestredig, yn ymchwilio i pam bod nyrsys yn fwy tebygol o wneud cais i weithio mewn ardaloedd trefol. Fel rhan o’i […]

  Darllen mwy
 • Defnyddio ymchwil sylfaenol i wella gofal claf a phroblemau anadlu yng Nghymru

  Cyfres Seminar Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig Dydd Gwener Hydref 13eg 12.30-1.30yp; Canolfan Ôl-raddedig Ysbyty Bronglais Luis A. J. Mur, Adrian Mironas, a Keir Lewis Yn ystod y sgwrs byddwn yn disgrifio’r cydweithrediad rhwng gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth a chlinigwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy’n anelu […]

  Darllen mwy

Sefydliadau partner

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/HywelDda.gif?w=300

Hywel Dda University Health Board

The Centre for Excellence in Rural Health Research work in collaboration with Hywel Dda University Health Board to ensure impactful research that will support the health board’s strategic aims and improve the lives of individuals living in the Hywel Dda catchment area. Representatives from Hywel Dda UHB are members of the CfERHR’s steering committee

https://i1.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/Powys-teaching-Board.gif?w=300

Powys Teaching Health Board

The Centre for Excellence in Rural Health Research work in collaboration with Powys teaching Health Board to ensure impactful research that will support the health board’s strategic aims and improve the lives of individuals living in the Powys catchment area. Representatives from Powys THB are members of the CfERHR’s steering committee

https://i1.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/11/MWHC-1.png?w=300

Mid Wales Healthcare Collaborative

The Mid Wales Healthcare Collaborative work with providers and communities to plan and deliver safe, sustainable, high quality and accessible health and social care services for the population of Mid Wales. Representatives from the MWHC are member’s of the CfERHR’s steering committee

Cysylltwch â ni...

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Dr Rachel Rahman;
Cyfarwyddwr Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig
01970 621749
rjr@aber.ac.uk