Gofal iechyd yng Nghymru wledig: yr heriau a’r cyfleoedd

Ddydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017, bydd y Gwasanaeth Ymchwil, Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnal Seminar Cyfnewid Syniadau ynghylch yr heriau a’r cyfleoedd penodol sy’n deillio o ddarparu gwasanaethau gofal iechyd yng nghefn gwlad Cymru. Caiff y digwyddiad ei gadeirio gan Dai Lloyd AC, Cadeirydd Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad. Cynhelir y seminar, sy’n…

Ymchwil newydd ar recriwtio nyrsys gwledig Rhannu 09 Ionawr 2018

Bydd yr heriau o recriwtio nyrsys i weithio yn y Gymru wledig yn cael eu harchwilio mewn astudiaeth newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae Angharad Jones, myfyrwraig PhD a’r nyrs gofrestredig, yn ymchwilio i pam bod nyrsys yn fwy tebygol o wneud cais i weithio mewn ardaloedd trefol. Fel rhan o’i phrosiect doethur, mae Angharad yn…

Defnyddio ymchwil sylfaenol i wella gofal claf a phroblemau anadlu yng Nghymru

Cyfres Seminar Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig Dydd Gwener Hydref 13eg 12.30-1.30yp; Canolfan Ôl-raddedig Ysbyty Bronglais Luis A. J. Mur, Adrian Mironas, a Keir Lewis Yn ystod y sgwrs byddwn yn disgrifio’r cydweithrediad rhwng gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth a chlinigwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy’n anelu at ddefnyddio technegau gwyddonol arloesol…