Pobl

Mae’r Ganolfan yn hwyluso cydweithredu rhwng Prifysgol Aberystwyth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys. Mae pob un o’r sefydliadau hyn yn cyfrannu at bwyllgor llywio’r bwrdd iechyd i sicrhau bod y gwaith ymchwil a gyflawnir gan staff y ganolfan yn addysgiadol, yn arloesol ac yn cael effaith ar ymarfer clinigol.

Centre's Steering Committee

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/rachel-rahman.jpg?resize=200%2C200

Dr Rachel Rahman

Cyfarwyddwr
Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Gwledig

rjr@aber.ac.uk

https://i2.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/Zwiggelaar-1.jpg?resize=200%2C200

Yr Athro Reyer Zwiggelaar

Adran Cyfrifiadureg

rrz@aber.ac.uk

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/zzp.jpg?resize=200%2C200

Yr Athro Michael Woods

Adran Daearyddiaeth ac Astudiaethau Daear

zzp@aber.ac.uk

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/ryt.jpg?resize=200%2C200

Dr Rhys Thatcher

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

ryt@aber.ac.uk

https://i2.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/lum.jpg?resize=200%2C200

Yr Athro Luis Mur

Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

lum@aber.ac.uk

https://i1.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/Sue-Fish.jpg?resize=200%2C200

Dr Sue Fish

Cyfarwyddwr y rhaglen glinigol

Sue.Fish@wales.nhs.uk

https://i1.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/no-user-image.gif?resize=200%2C200

Dr Marie Lewis

Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Arloesi a Gwella, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Marie.Lewis2@wales.nhs.uk

 

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/Phil-Kloer.jpg?resize=200%2C200

Dr Phil Kloer

Executive Medical Director and Director of Clinical Strategy; Hywel Dda HUB

Philip.kloer@wales.nhs.uk

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/Phil-Kloer.jpg?resize=200%2C200

Anna Prytherch

Rheolwr Prosiect Iechyd a Gofal Gwledig Cymru

anna.prytherch@wales.nhs.uk anna.prytherch@wales.nhs.uk

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/Phil-Kloer.jpg?resize=200%2C200

Rosalind Llewelyn-Harris

Rheolwr Gwasanaethau Gwybodaeth, Llyfrgell Bronglais,Bwrdd Iechyd Hywel Dda

rosalind.lai@wales.nhs.uk

 

https://i0.wp.com/ruralhealth.aber.ac.uk/wp-content/uploads/2016/10/Phil-Kloer.jpg?resize=200%2C200

Sarah Jones

Nyrs Ymchwil ac Arweinydd Tim, Gweithlu Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, Rhywdwaith Ymchwil De Orllewin Cymru

Sarah.Jones2@wales.nhs.uk

 

 

Cyfranwyr Academaidd Eraill

Dr Zimin He,

Seicoleg

Dr Antonia Ivaldi,

Seicoleg

Dr OJ Jiaqing,

Seicoleg

Dr Joseph Keenan,
Seicoleg

Dr Chuan Lu

Cyfrifiadureg

Dr Federiko Villagra Povina,
IBERS

Ms Martine Robson,
Seicoleg

Dr Liping Wang

Cyfrifiadureg

Dr Hefin Williams,
IBERS

Myfyrwyr Ôl-raddedig

David Dalley;
Seicoleg; dad34@aber.ac.uk

Catrin Angharad Jones;
Seicoleg;  caj44@aber.ac.uk

Liam Knox;
Seicoleg;  lik2@aber.ac.uk

Cydweithredwyr allanol

Ms Sali Curtis

Arbenigwr lleferydd ac iaith

Abertawe Bro Morgannwg and Hywel Dda UHBs

Dr Elin Jones

Arbenigwr Cyswllt

Hywel Dda UHB

Ms Gudrun Jones

Therapydd celf

Hywel Dda UHB

Professor Keir Lewis

Athro Meddygaeth Resbiradol

Hywel Dda UHB and Swansea University

Dr Gokulkrishnan Lingesan

Ymgynghorydd gofal lliniarol

Hywel Dda UHB

Dr Sam Rice

Meddyg Ymgynghorol a endocrinolegydd

Hywel Dda UHB

Ms Alison Vaughn

Swyddog Ymchwil

Ceredigion County Council

Fel ymchwilwyr, cydweithiwn hefyd ag ystod o sefydliadau partner allanol sy’n rhanddeiliaid allweddol wrth gyflenwi a threfnu gofal iechyd a chymdeithasol gwledig. Ymhlith y rhain ar hyn o bryd y mae:

  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
  • Clwstwr Meddygon Teulu Gogledd Ceredigion
  • Cyngor Sir Ceredigion
  • Iechyd Cyhoeddus Cymru
  • Llywodraeth Cymru; Rhaglen Cefnogi Pobl
  • Arsyllfa Wledig Cymru