Cyfres Seminar 2020

Mae’r gyfres seminarau yn cynnig cyfle i ddod â rhwydwaith ehangach o bobl sydd â diddordebau mewn iechyd gwledig a gofal cymdeithasol ynghyd i rannu eu hymchwil, neu gyfleoedd ar gyfer ymchwil.

Cyflwynir seminarau gan academyddion Prifysgol Aberystwyth, staff lleol o sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal â siaradwyr allanol gyda’r bwriad o gynyddu’r cyfleoedd ar gyfer ymchwil ryngddisgyblaethol gydweithredol.

Mae croeso cynnes i bawb.

Os hoffech gynnig bod yn siaradwr neu os hoffech gael rhywfaint o wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â ruralhealth@aber.ac.uk

Ceir gwybodaeth am yr amserlen yma, gyda manylion am bob seminar pob mis isod.


Mawrth: Kimberly Walker a Dr SImon Payne, Adran Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth;

An Exploration into the psychological challenges that cancer nurse specialists face in their roles.


Chwefror: Helen Howson, Comisiwn Bevan; Creating a climate to drive Innovation and Transformation


Ionawr: Dr Linda Price, Worcester University; Blood in the Soil: Exploring farming men’s emotional ‘farmscapes’ in the UK through creative methodologies.

I glywed cyflwyniad Linda, dilynwch y ddolen hon https://aberystwyth.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=440b3af8-e068-457b-ab22-ab4400d78e6b