Loading Digwyddiadau
Find Digwyddiadau

Llywiwr Golwg Digwyddiadau

Past Digwyddiadau

Digwyddiadau List Navigation

Awst 2017
Date Awst 10, 2017 @ 10:30 am - 11:30 am

Lansio Gwefan Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth

Dydd Iau 10fed o Awst am 10.30y.b ar stondin Prifysgol Aberystwyth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Sir Fon. Gwahoddiad i dderbyniad gan Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig I lansio gwefan y ganolfan yng nghwmni’r cyfarwyddwr Dr Rachel Rahman. Mae’r Ganolfan yn dwyn academyddion o wahanol adrannau megis Seicoleg, Cyfrifiadureg, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear ac IBERS i gydweithio gyda Byrddau Iechyd Hywel Dda a Phowys, er mwyn cyflwyno gwaith ymchwil sy’n mynd i’r afael â’r heriau iechyd a darparu gofal…

Event Details
Hydref 2017

Cyfres Seminar Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig

Hydref 13, 2017 @ 12:30 pm - 1:30 pm
Bronglais Hospital Postgraduate Centre, Ceredigion United Kingdom + Google Map

Cyfres Seminar Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig Dydd Gwener Hydref 13eg 12.30-1.30yp; Canolfan Ôl-raddedig Ysbyty Bronglais Defnyddio ymchwil sylfaenol i wella gofal claf a phroblemau anadlu yng Nghymru Luis A. J. Mur, Adrian Mironas a Keir Lewis Yn ystod y sgwrs byddwn yn disgrifio'r cydweithrediad rhwng gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth a chlinigwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda sy'n anelu at ddefnyddio technegau gwyddonol arloesol i gynorthwyo i ddiagnosis clefydau sy'n ymwneud a phroblemau anadlu. Byddwn yn dangos…

Dysgu rhagor »
Ebrill 2018

Gwella Iechyd a Lleihau Anghysondeb yng Nghanolbarth Cymru Wledig

Ebrill 5, 2018 @ 6:00 pm - 7:30 pm
TBC,

Gwella Iechyd a Lleihau Anghysondeb yng Nghanolbarth Cymru Wledig Bydd Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cyfarfod agored ar: Dydd Iau, 5ed o Ebrill, 2018 am 6y.h – 7.30y.h. Lleoliad i’w gadarnhau Darperir lluniaeth ysgafn  Mae'r cyfarfod yn agored i holl drigolion Canolbarth Cymru Mae ardaloedd gwledig yn dueddol o adrodd am ganlyniadau iechyd gwell nag ardaloedd trefol, gyda disgwyliad oes uwch a chyfraddau is o farwolaethau cynamserol. Serch hynny, mae gan ardaloedd gwledig…

Dysgu rhagor »
Gorffennaf 2018

Derbyniad brecwast ar y cyd gan ‘Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig’, Prifysgol Aberystwyth a Iechyd a Gofal Gwledig Cymru ar ‘Gefnogi iechyd a gofal gwledig yng nghanolbarth Cymru’

Gorffennaf 25, 2018 @ 8:30 am - 10:00 am
Stondin Prifysgol Aberystwyth, Sioe Frenhinol Cymru
Llanelwedd, Powys LD2 3SY United Kingdom
+ Google Map
Medi 2018

Sioe Deithiol Genomeg ar gyfer Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Medi 28, 2018 @ 12:30 pm - 1:30 pm
Postgraduate Centre, Bronglais Hospital, Aberystwyth,

Yn 2003, cyrhaeddodd dros ddeng mlynedd o waith ymchwil rhyngwladol ar y cyd a mwy na £2 biliwn o gyllid ei benllanw pan gyhoeddwyd y genom dynol. Am y tro cyntaf, cafodd pob gennyn dynol ei nodi a’i fapio. Heddiw, mae gan dechnolegau genomig newydd y gallu i drawsnewid meddygaeth a iechyd y cyhoedd. Bellach gallwn ddilyniannu genom dynol mewn ychydig ddyddiau, ac am lai na £1000. Mae’r gwelliant aruthrol hwn o ran cyflymder a chost yn golygu bod modd,…

Dysgu rhagor »
Tachwedd 2018

GOHIRIO Cyfres Seminar: Accessing Health care in Mbano, Imo state, Nigeria: The role of the MNA (USA) Diasporic Network

Tachwedd 21, 2018 @ 8:00 am - 5:00 pm

Cyfres Seminar Dydd Mercher 12fed o Ragfyr, 2018 1:00—2:00yp Yst. G17 Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Darperir cinio ysgafn, cysylltwch â rural-health@aber.ac.uk os ydych yn dymuno mynychu Accessing Health care in Mbano, Imo state, Nigeria: The role of the MNA (USA) Diasporic Network I share my notes from research fieldwork investigating health care in Mbano local government area in Imo state, Nigeria, and how this rural community is turning globalisation - out migration of its labour force to…

Dysgu rhagor »
Ionawr 2019

Cyfres Seminar : Early lessons from a VIrtual PulmonAry Rehabilitation (VIPAR) Service  

Ionawr 21, 2019 @ 1:00 pm - 2:00 pm
G17, Carwyn James Building
Penglais Campus, Aberystwyth University SY23 3FE
+ Google Map

Cyfres Seminar Early lessons from a VIrtual PulmonAry Rehabilitation (VIPAR)  Service   Michelle Dunning, Primary care, Hywel Dda University Health Board Dydd Llun Ionawr 21, 2019 1:00—2:00yp Yst. G17 Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Darperir cinio ysgafn, cysylltwch â rural-health@aber.ac.uk I gofrestri Pulmonary Rehabilitation (PR)  delivers significant health benefits but too many patients are missing out in Wales. The UK COPD Audit Programme (2016) highlighted our Health Board was only referring 31% of eligible patients to PR. The…

Dysgu rhagor »
+ Export Events