Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Rhaglen Feddygol CARER ym Mhrifysgol Aberystwyth

Date Mehefin 27, 2019 @ 12:00 pm - 2:00 pm

Cyfres Seminar

Rhaglen Feddygol CARER ym Mhrifysgol Aberystwyth

Dydd Iau, 27ain o Fehefin, 12:00—2:00yp

Yst. G17 Adeilad Carwyn James, Campws Penglais,

Prifysgol Aberystwyth

Darperir cinio ysgafn, cysylltwch â rural-health@aber.ac.uk i gofrestri

‘Mae recriwtio meddygon i weithio mewn meddygfeydd  mewn

ardaloedd gwledig yn heriol gyda myfyrwyr meddygol yn aml yn dewis gweithio mewn ysbytai mawr yn agos at eu hysgolion

meddygol trefol. Mae rhaglen feddygol CARER a redir gan ysgol

feddygol Caerdydd wedi bod yn treialu menter newydd i roi myfyrwyr meddygol trydedd flwyddyn mewn meddygfeydd gwledig am flwyddyn gyfan, gan brofi hyfforddiant dan arweiniad meddygon teulu a’u trochi mewn ymarfer gwledig. Yn ystod eu blwyddyn yma yn Aberystwyth, mae’r myfyrwyr wedi cynnal prosiectau ymchwil unigol yn yr ardal ac mae’r seminar estynedig hon yn gyfle i glywed canfyddiadau eu gwaith yn ogystal â chynnig cyfleoedd i glywed mwy am eu profiadau o’r rhaglen CARER cyn iddynt ddychwelyd i gwblhau eu dwy flynedd olaf yng Nghaerdydd. ‘

Os hoffech chi fod yn siaradwr yn y gyfres seminar, cysylltwch â:

rural-health@aber.ac.uk

 

 

Manylion

Dyddiad:
Mehefin 27, 2019
Amser:
12:00 pm - 2:00 pm

Trefnydd

Anwen McConochie
E-bost:
rural-halth@aber.ac.uk

Lleoliad

G17 Carwyn James Building
Aberystwyth University, Penglais Campus
Aberystwyth, United Kingdom
+ Google Map