Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Oes gennych chi ddiddordeb ystyried sut y gallai gofal iechyd cael i ddarparu yn y dyfodol?

Date Mai 14, 2019 @ 10:00 am - 12:00 pm

Oes gennych chi ddiddordeb ystyried sut y  gallai gofal iechyd cael i ddarparu yn y dyfodol?

Mae prosiect ymchwil cydweithredol rhwng Prifysgol  Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Abertawe yn archwilio sut y gallai dronau awtomataidd fod yn rhan o ddyfodol gofal iechyd; gyda diddordeb arbennig mewn gwasanaethu ardaloedd gwledig anghysbell.

Mae gennym ddiddordeb mewn cael safbwyntiau am gymwysiadau a allai fod yn ddefnyddiol yn y maes iechyd yn y dyfodol, canfyddiadau am yr heriau y gallai dronau eu helpu i oresgyn a chlywed barn gweithwyr iechyd proffesiynol am heriau a rhwystrau y bydd angen ystyried.

Nid oes angen i chi gael unrhyw wybodaeth flaenorol ar y pwnc heblaw bod yn weithiwr iechyd proffesiynol o unrhyw fath sydd â diddordeb trafod y pwnc hwn ymhellach a pharodrwydd i gymryd rhan mewn grŵp ffocws ar gyfer dibenion ymchwil.

Byddwn yn cynnal grŵpiau ffocws

Prifysgol Abertawe; Campws Parc Singleton Mai 14eg 10.00-12.00

Prifysgol Aberystwyth ; Mai 15eg 10.00-12.00

chinio ysgafn yn cael ei ddarparu.

Os oes gennych ddiddordeb gennych mewn cymryd rhan neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth yna cysylltwch â

Dr Rachel Rahman, yr Adran Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth

Ffôn: 01970621749  E-bost: rjr@aber.ac.uk

 

Manylion

Dyddiad:
Mai 14, 2019
Amser:
10:00 am - 12:00 pm

Lleoliad

Prifysgol Abertawe
Campws Parc Singleton
Abertawe, United Kingdom
+ Google Map