Loading Digwyddiadau
  • This event has passed.

Oes gennych chi ddiddordeb ystyried sut y gallai gofal iechyd cael ei ddarparu yn y dyfodol?

Date Ebrill 11, 2019 @ 10:00 am - 12:00 pm

Oes gennych chi ddiddordeb ystyried sut y gallai gofal iechyd cael ei ddarparu yn y dyfodol?

Mae prosiect ymchwil cydweithredol rhwng Prifysgol  Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Abertawe yn archwilio sut y gallai dronau awtomataidd fod yn rhan o ddyfodol gofal iechyd; gyda diddordeb arbennig mewn gwasanaethu ardaloedd gwledig anghysbell.

Mae gennym ddiddordeb casglu safbwyntiau ynglŷn â’r wahanol ffyrdd gall dronau fod yn ddefnyddiol i ddiwallu anghenion y cyhoedd cyffredinol, eich canfyddiadau am ddefnydd dronau awtomataidd at y diben hwn a’ch barn am heriau a rhwystrau y gellid eu codi.

Nid oes angen i chi gael unrhyw wybodaeth arbenigol,  ond bod yn aelod o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn trafod y pwnc ymhellach a’r parodrwydd i gymryd rhan mewn trafodaeth grŵp at ddibenion ymchwil.

Byddwn yn cynnal grŵp ffocws Ddydd Iau 11eg Ebrill 10.00-12.00ym Mhrifysgol Aberystwyth

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan neu os am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dr Rachel Rahman, Adran Seicoleg,

Prifysgol Aberystwyth. Mae lleoedd yn gyfyngedig. Ffôn: 01970621749  E-bost: rjr@aber.ac.uk

Bydd grwpiau ffocws pellach ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol hefyd yn cael eu cynnal ym Mhrifysgolion Aberystwyth ac Abertawe.

Am wybodaeth bellach cysylltwch.

 

Manylion

Dyddiad:
Ebrill 11, 2019
Amser:
10:00 am - 12:00 pm

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth